DOKUMENTY DO POBRANIA


 Deklaracja wyboru lekarza POZ

 Deklaracja wyboru pielęgniarki POZ

 Deklaracja wyboru położnej środowiskowej

 Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Wniosek o udostępnienie dok. medycznej w wersji elektronicznej

 Instrukcja wypełnienia wn. o udostęp. dok. med. w wersji elektronicznej

 Karta praw pacjenta